På Norek Norek Psykolog- och Psykoterapimottagning möter du erfaren och legitimerad personal som erbjuder kortare eller längre psykoterapeutiska och psykologiska behandlingar.

Vi har även möjlighet till att ta emot dig som önskar kortare konsultation eller rådgivande stödkontakter utifrån tillfällig problematik eller kris.

Samtal kan ske fysiskt vid mottagningen, genom videobesök eller på annat ställe efter överenskommelse.