För dig som vuxen kan omständigheter vilka utlöst en kris, eller känslor av oro, ångest eller existentiella funderingar vara anledning till kontakt. Vi arbetar också med livsstilsvanor, stressrelaterade besvär, frågor rörande arbetsliv eller studier. Känslor som depressivitet och nedstämdhet kan också vara en anledning att ta en första kontakt.

Anledningar till kontakt för er i parrelation kan vara att ni har behov av att tala ut med varandra efter en svår händelse. Att man känner sig ensam i parrelationen. Att man ständigt hamnar i konflikter och har svårt att mötas känslomässigt.  Vi tar emot och arbetar för att få igång en klargörande dialog mellan er som par eller ett bra avslut vid en egentligen redan avslutad kärleksrelation.

För dig och ditt barn kan samspelssvårigheter mellan föräldrar och barn, oro för ditt barns mående och utveckling t.ex. om ditt barn ofta är ledsen, rädd, ängslig, arg vara anledningar till att kontakta oss.